NEWS


Noso Info

Als, u of een geïntereseerde persoon; het bericht wenst te krijgen dat Noso Info on line is en dat 4 x per jaar, gelieve u verzoek naar anne.simon@uclouvain.be te sturen.


Lid Worden - Devenir Membre

Belgian Infection Control Society (BICS)


Deze VZW werd in 1986 opgericht en was tot 31 december 2005 gekend onder de naam GOSPIZ (Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van Infecties in Ziekenhuizen). Deze naamsverandering weerspiegelt de wil van de vereniging haar werkveld van de GOSPIZ uit te breiden en zich niet enkel te beperken tot het ziekenhuismilieu.

Haar doel is de vooruitgang en kennis in het domein van de opsporing, studie en preventie van infecties in de gezondheidszorg te verspreiden.

 

Deze doelstellingen herkennen we in een aantal activiteiten waaraan wij hebben meegewerkt, zoals de prevalentiestudie van MRSA in woon –en zorgcentra (WZC), aanbevelingen rond het voorkomen van overdracht van MRSA in acute ziekenhuizen en WZC, aanbevelingen rond de beheersing en preventie van infecties met Clostridium difficileonlangs bekrachtigd en gepubliceerd door de Hoge Gezondheidsraad.

Werkgroepen met experten, gestuurd door de leden van de BICS, hebben nieuwe aanbevelingen geschreven om ziekenhuishygiënisten zo dicht mogelijk op het werkveld te ondersteunen. De deelname van BICS leden aan de redactieraad van Noso-info ontstond vanuit de bezorgdheid om te informeren en voeling te houden met het werkveld.

 

Het organiseren van symposia biedt eveneens de mogelijkheid te informeren.

Verkiesbare leden zijn verpleegkundigen, medisch laboratorium technologen, licentiaten, geneesheren en apothekers, die een functie uitoefenen in de gezondheidszorg of in de preventie van ziekenhuisinfecties of actief zijn in een organisatie zonder winstbejag in het domein van infecties in de gezondheidszorg of elke persoon die een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de vereniging.

 

Anne Simon, Voorzitter